Nieuw advies: Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij de BV en CV

Advies

In nieuw CBN-advies 2022/02 verduidelijkt de Commissie de boekhoudkundige verwerking in hoofde van de BV en CV in de gevallen waarin een aandeelhouder uittreedt of uitgesloten wordt lastens het vennootschapsvermogen.

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet dat de BV in haar statuten een uittredings- en uitsluitingsmogelijkheid ten laste van het vennootschapsvermogen kan uitwerken naar analogie met wat geldt voor de CV. In tegenstelling tot de CV, is dit voor een BV slechts mogelijk indien de statuten een uittreding of uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen expliciet voorzien.