Nieuw advies: schenkingen en legaten

Advies

De Commissie voor boekhoudkundige normen publiceert CBN-advies 2020/10 – Schenkingen en legaten voor VZW’s, IVZW’s en stichtingen die een dubbele boekhouding voeren.

In dit advies analyseert de Commissie de nieuwe, specifieke bepaling inzake de waardering van schenkingen en legaten bestemd voor VZW’s, IVZW’s en stichtingen die een dubbele boekhouding voeren (artikel 3:160 KB WVV). Deze nieuwe waarderingsregel bepaalt dat schenkingen en legaten worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, met de mogelijkheid om te waarderen tegen werkelijke waarde, marktwaarde of gebruikswaarde. Dankzij deze mogelijkheid kunnen VZW’s, IVZW’s en stichtingen de schenkingen en legaten blijven waarderen zoals voorheen.