Nieuw advies: kwijtschelding huur

Advies

CBN-advies 2021/05 behandelt de boekhoudkundige verwerking van de kwijtschelding van huur of leasevergoedingen die werd verleend door de verhuurder of leasinggever. Deze kwesties worden besproken vanuit het perspectief van de verhuurder (of leasinggever) en de huurder (of leasingnemer).