Nieuw advies: Fusies tussen verenigingen en stichtingen

Advies

Naar aanleiding van de regeling inzake fusie en splitsing van verenigingen en stichtingen die bij de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd uitgewerkt, publiceert de Commissie nieuw CBN-advies 2022/13 waarin zij de boekhoudkundige verwerking van fusies tussen verenigingen en stichtingen behandelt.