Nieuw advies: Financierings- kostensurplus

Advies

De Commissie publiceert CBN-advies 2020/06 - Financieringskostensurplus (artikel 194sexies en artikel 198/1 WIB 92).

In dit advies analyseert de CBN de boekhoudkundige verwerking van het niet-aftrekbaar financieringskostensurplus dat in een later tijdperk wordt verrekend met de winst, alsook van de overdracht van het niet-benutte deel van de aftrekcapaciteit.