Nieuw advies: Crowdfunding

Advies

De Commissie voor boekhoudkundige normen publiceert advies 2019/08 – Boekhoudkundige verwerking van crowdfunding.

In dit advies geeft de Commissie meer uitleg over hoe de boekhoudkundige verwerking van de verschillende soorten crowdfunding eruit ziet voor zowel de investeerder als de begunstigde.