Nieuw advies: COVID-19-maatregelen – carry-back

Advies

De Commissie voor boekhoudkundige normen publiceert CBN-advies 2020/11 - Vrijstelling ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen van de vennootschappen ten gevolge van de COVID-19 pandemie in de vennootschapsbelasting, waarin zij de bepalingen bestudeert die werden ingevoerd door de wet van 23 juni 2020 houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie, die vennootschappen toelaat om vroegtijdig het fiscaal verlies ten gevolge van de COVID-19 pandemie aan te rekenen op een vorig aanslagjaar door middel van het treffen van een tijdelijke vrijstelling.