Nieuw advies: compensatie van negatieve fondsen bij verenigingen en stichtingen

Advies

In een nieuw advies behandelt de Commissie de boekhoudkundige verwerking van negatieve fondsen in hoofde van verenigingen en stichtingen die een dubbele boekhouding voeren. Daarnaast wordt de manier toegelicht waarop de compensatie van negatieve fondsen met een positief resultaat kan gebeuren.