Nieuw advies: berekening van de omzet

Advies

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2018/22. Hierin verduidelijkt de Commissie de wijze waarop de criteria voor een moedervennootschap moeten worden beoordeeld wanneer het bedrag van de in aanmerking te nemen omzet op een alternatieve wijze moet worden vastgesteld doordat de opbrengsten uit het gewoon bedrijf voor meer dan de helft bestaan uit opbrengsten die niet aan de omschrijving beantwoorden van de post ‘omzet’.