Nieuw advies: Begin van het boekjaar

Advies

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2018/23 - Begin van het boekjaar. In dit advies wordt vooreerst de aanvangsdatum bepaald van het boekjaar bij de oprichting van een nieuwe vennootschap. Vervolgens wordt de impact onderzocht van de overname van de verbintenissen aangegaan namens een vennootschap die op die datum in oprichting is. Ten slotte wordt de aanvangsdatum bepaald van het boekjaar van nieuwe vennootschappen opgericht naar aanleiding van een fusie, een splitsing, een inbreng van een algemeenheid of een bedrijfstak.