Nieuw advies: Aanschaffingswaarde actiefbestanddeel verkregen in ruil voor een tegenprestatie anders dan in geld

Advies

De Commissie publiceert advies 2019/15 – Aanschaffingswaarde van een actiefbestanddeel verkregen in ruil voor een tegenprestatie anders dan in geld, waarin wordt verduidelijkt op welke wijze een actiefbestanddeel verkregen in ruil voor een tegenprestatie anders dan in geld, moet worden opgenomen in de boekhouding. Het betreft de toepassing van artikel 3:14 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.