Nieuw: Aan-/verkoop van een actief via geblokkeerde rekening

Advies

De Commissie voor boekhoudkundige normen publiceert een ontwerpadvies inzake de boekhoudkundige implicaties bij het gebruik van een geblokkeerde bankrekening die als een waarborg dient bij transacties tussen twee partijen.

Reacties en waardevolle inbreng van het publiek kunnen mee in rekening worden genomen bij de afwerking van het definitieve advies.

Opmerkingen en/of commentaren kunnen gegeven worden tot en met vrijdag 24 april 2020.