Hoe vraagt u een IBB aan?

Nieuws

Sinds 27 mei 2019 kan het College van de CBN aanvragen van Individuele Beslissingen inzake Boekhoudrecht (IBB) ontvangen en behandelen. Deze IBB’s verduidelijken de manier waarop de aanvrager ervan wordt geacht het Belgische boekhoudrecht toe te passen in een specifieke situatie of bij een bijzondere verrichting.

De aanvraag voor een IBB moet schriftelijk worden gericht aan het College. De aanvraag kan worden ingediend via dit formulier.

De aanvraag moet gemotiveerd zijn en ondertekend zijn door een persoon die daartoe gemachtigd is door de aanvrager.

Zij moet bevatten:

  • de identiteit van de aanvrager en, in voorkomend geval, die van de betrokken partijen en derden;
  • de beschrijving van de activiteiten van de aanvrager;
  • de volledige beschrijving van de bijzondere situatie of verrichting;
  • de verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen waarop het antwoord moet slaan.

De aanvraag bevat, in voorkomend geval, een volledige kopie van de aanvragen die voor hetzelfde onderwerp werden ingediend bij een overheid, en van de beslissingen met betrekking tot deze aanvragen.

Zolang het College geen antwoord heeft gegeven, moet de aanvraag worden aangevuld met elk nieuw element dat betrekking heeft op de voorgenomen situatie of verrichting.