Boekhoudkundige verplichtingen WER: inwerkingtreding

Nieuws

Boekhoudkundige verplichtingen Wetboek van economisch recht: inwerkingtreding

Naar aanleiding van een aantal vragen die de Commissie recent mocht ontvangen: de boekhoudkundige verplichtingen vermeld in het WER (Boek III, Titel 3, Hoofdstuk 2) gelden voor boekhoudplichtige ondernemingen vanaf 1 november 2018. 

De boekhoudplichtige ondernemingen die vóór 1 november 2018 reeds actief waren zonder onderworpen te zijn aan de boekhoudkundige verplichtingen in de zin van deze vermeld in het WER, worden pas onderworpen aan deze boekhoudkundige verplichtingen vanaf het eerste boekjaar dat aanvangt na 1 mei 2019 (artikel 258 van de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht).