Formulier aanvraag afwijking

Een afwijking van bepaalde boekhoudrechtelijke en jaarrekeningrechtelijke verplichtingen kan worden gevraagd, respectievelijk op grond van artikel III.94 van het Wetboek van economisch recht en op grond van de artikelen 3:42, 3:47, § 9 en 3:51, § 8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een vraag tot afwijking moet worden gericht:

  • voor wat de vennootschappen betreft: aan de Minister van Economie (Minister van Middenstand voor kleine vennootschappen) of zijn afgevaardigde;
  • voor wat de verenigingen en stichtingen betreft: aan de Minister van Justitie.

Een kopie van deze vraag kan, om de procedure vlotter te laten verlopen, eveneens worden gericht aan de Voorzitter van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen. Hiertoe kan gebruik worden gemaakt van het volgende formulier.

 

Identiteit van de contactpersoon

Identiteit van de aanvrager

Aard van de aanvraag
Werd de afwijking van het vorig boekjaar vermeld bij de toelichting van de jaarrekening?
Aard van de gevoerde boekhouding
Aard van de afwijking
Gelieve de reden voor de aanvraag van afwijking toe te lichten.
Enkel één bestand
4 MB limit.
Allowed types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Gelieve het boekjaar of de boekjaren waarop de aanvraag betrekking heeft, te vermelden, evenals de periode(s) over dewelke het boekjaar of de boekjaren lopen (van xx/xx/20xx tot xx/xx/20xx).
Unlimited number of files can be uploaded to this field.
4 MB limit.
Allowed types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.

* = verplicht