Formulier aanvraag afwijking

Identiteit van de contactpersoon

Identiteit van de aanvrager

Aard van de aanvraag
Werd de afwijking van het vorig boekjaar vermeld bij de toelichting van de jaarrekening?
Aard van de gevoerde boekhouding
Aard van de afwijking
Gelieve de reden voor de aanvraag van afwijking toe te lichten.
Enkel één bestand
32 MB limit.
Allowed types: txt rtf pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.
Gelieve het boekjaar of de boekjaren waarop de aanvraag betrekking heeft, te vermelden, evenals de periode(s) over dewelke het boekjaar of de boekjaren lopen (van xx/xx/20xx tot xx/xx/20xx).
Unlimited number of files can be uploaded to this field.
32 MB limit.
Allowed types: txt rtf pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.

* = verplicht