CBN-advies R102/3 - Te innen cheques : rekening 53 

Ontvangen cheques en andere ontvangen betaalmiddelen moeten op het ogenblik waarop zij worden ontvangen, worden geboekt op de rekening 53 Te innen vervallen waarden in afwachting van hun inning. Als de financiële instelling die met de inning belast is dadelijk krediet verleent, onder voorbehoud van goede afloop, dan wordt het bedrag van de betrokken "waarden" geboekt in de rekening Kredietinstellingen zodra het krediet werd verleend.