COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN-advies 104 – Royalties


De vraag werd gesteld in welke rubriek van de resultatenrekening de royalties moeten worden ingeschreven die betaald of ontvangen worden voor het gebruik van octrooien, know-how, merken, concessies, licenties, enz. 

De Commissie is van mening dat het aanrekenen van deze opbrengsten of kosten onder het principe valt dat in artikel 8 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 is verwoord : "kunnen opbrengsten dan wel kosten tot meer dan één rubriek of onderrubriek van de resultatenrekening behoren, dan worden ze ingeschreven onder die post welke ten opzichte van het voorschrift van artikel 3 het meest is aangewezen". 

Daaruit volgt dat, naargelang van het geval, de ontvangen royalties tot de omzet worden gerekend als dienstverleningen voor zover ze tot de gewone activiteit van de onderneming behoren of in het rechtstreekse verlengde liggen van haar hoofdbedrijvigheid. Is dit niet het geval, dan moeten zij onder Andere bedrijfsopbrengsten opgenomen worden of zelfs onder Uitzonderlijke opbrengsten als ze beantwoorden aan de bepaling die daarvan in het besluit is gegeven. 

De betaalde royalties moeten worden ingeschreven in de rubriek met betrekking tot de aankoop van diverse diensten (4.111) als ze tot de gewone activiteit van de onderneming behoren en onder de rubriek Andere bedrijfskosten (4.149) als dat niet is. Gaat het om kosten van uitzonderlijke aard, dan worden ze ingeschreven in de rubriek met als mechanografisch nummer 4.329.