COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN advies 102 - Omzet - Verkopen CIF (Cost, Insurance, Freight)


In geval van verkoop C.I.F. omvat de aan de koper gerekende prijs, naast de verkoopprijs F.O.B., onder meer de kosten voor vervoer en verzekering; deze laatste worden door de verkoper echter voor eigen rekening aangegaan. 

Daaruit volgt dat, in dit geval, de omzet de totale aan de koper gerekende prijs omvat, dat wil zeggen zonder aftrek van de vervoer- en verzekeringskosten.