CBN advies 132-3 - Hulpstoffen, voorraad of diverse goederen - Criteria 

Aan de Commissie werd gevraagd op welke grondslag of volgens welke criteria de hulpstoffen die worden opgenomen in de balansrubriek VI, A, 1 «Grond- en hulpstoffen» en waarvan de aanschaffingswaarde en de wijzigingen worden geboekt op de resultatenrekening onder de kosten verbonden aan «grond-en hulpstoffen» (rubriek II, A), moeten worden onderscheiden van de «diverse goederen» waarvan de aanschaffingswaarde wordt geboekt op de resultatenrekening onder «Diensten en diverse goederen» (rubriek II, B). 

De Commissie heeft er in de eerste plaats op gewezen dat, op grond van de omschrijving terzake in het koninklijk besluit van 8 oktober 1976, de rubriek «Diensten en diverse goederen» subsidiair is ten opzichte van de rubriek «Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen». Bijgevolg moeten eerst de criteria voor toerekening aan deze laatste rubriek worden vastgesteld. 

Naar het oordeel van de Commissie moeten aan deze rubriek in elk geval worden toegerekend : 
 

  1. de hulpstoffen die, in de organisatie van de onderneming, als een voorraad worden behandeld en geïnventariseerd worden; 
  2. de hulpstoffen die op grond van de omschrijving terzake in het koninklijk besluit van 8 oktober 1976, een aandeel hebben waarvan de kost deel uitmaakt van de directe vervaardigingsprijs van de vervaardigde produkten. 

Hulpstoffen geboekt onder diensten of diverse goederen worden normaliter ten laste genomen in het boekjaar waarin zij werden verkregen. Zij kunnen evenwel in de voorraadwaardering worden verwerkt via de rekening voorraadwijzigingen, wanneer de vervaardigingsprijs van het gereed produkt en van de goederen in bewerking deze omvat als indirect kostenbestanddeel.