CBN-advies R103 - Gefactureerde, nog niet ontvangen voorschotten en vooruitbetalingen - Rekening 46

Naar aanleiding van een vraag daaromtrent heeft de Commissie geadviseerd dat op rekening 46 niet enkel de "ontvangen" - in de zin van effectief geïnde - voorschotten en vooruitbetalingen worden geboekt, doch eveneens de nog te innen voorschotten en vooruitbetalingen. Zodra derhalve een voorschot gefactureerd werd behoort het, hoewel nog niet "ontvangen", geboekt te worden op rekening 46.

De Commissie meent dan ook dat de huidige omschrijving van rekening 46, namelijk Ontvangen voorschotten en vooruitbetalingen, misleidend is. Zij zal de Regering voorstellen bij een volgende wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1978 de omschrijving van rekening 46 te corrigeren door het woord "ontvangen" eruit te schrappen.

Verder beveelt de Commissie aan, ten einde het bedrag der gefactureerde nog niet vereffende voorschotten in de boekhouding tot uiting te doen komen, rekening 46 Voorschotten en vooruitbetalingen uit te splitsen in subrekeningen:

460 Te ontvangen 
461 Ontvangen.