CBN-advies 156/1 - Groepsverzekering - Toevoeging aan het solidariteitsfonds 

Aan de Commissie werd gevraagd welke boekingen vereist zijn wanneer bij het vertrek van een personeelslid de afkoopwaarde van diens groepsverzekering aan de vennootschap toekomt, omdat de betrokkene onvoldoende anciënniteit heeft om zelf op dit kapitaal aanspraak te kunnen maken.

De reden van deze vraag lag in het feit dat deze afkoopwaarde door de verzekeringsmaatschappij werd gecrediteerd in een rekening Solidariteitsfonds of Financieringsfonds genoemd, beheerd door de verzekeringsmaatschappij, die door de contracterende vennootschap op eigen verzoek kon worden gebruikt om premies te betalen.

Uit de betrokken contracten bleek onder meer dat het Fonds de aangeslotenen toebehoorde en de middelen ervan niet - zelfs niet te dele - naar de vennootschap mochten terugkeren. De Commissie is dan ook van oordeel dat de contracterende vennootschap de betalingen aan het Solidariteitsfonds geenszins moet boeken in haar balans noch in haar resultatenrekening, zelfs indien zij de aldus gestorte bedragen kan benutten om latere premies te betalen.

Naar het advies van de Commissie volstaat een vermelding in de rekening 09 Diverse rechten en verplichtingen om deze mogelijkheid boekhoudkundig uit te drukken.