CBN-advies 139/6 - Aandelen met warrant 

Bij de verwerving van aandelen met warrant mag de actuariële methode die wordt aanbevolen in advies 139/5 om te bepalen welke fractie van de aanschaffingswaarde van de obligaties met warrant moet worden toegerekend aan de obligatie enerzijds en de warrant anderzijds, per definitie niet worden gevolgd. 

Over het algemeen evenwel worden de aandelen met warrant op het ogenblik van hun uitgifte genoteerd. De marktvoorwaarden zullen dan bijgevolg een passende aanwijzing vormen voor de uitsplitsing van de aanschaffingswaarde over de nieuwe aandelen en de warrant.