Vragen om afwijking

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen verleent advies inzake de individuele aanvragen tot afwijking die door ondernemingen worden ingediend bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

De aanvragen tot afwijking kunnen worden ingediend via dit formulier, en kunnen betrekking hebben op de volgende materies.

1.       Het voeren van de boekhouding en opstellen van de jaarrekening in een andere munt dan de euro

Voor het voeren van de boekhouding en het opstellen van de jaarrekening in een andere munt dan de euro wordt verwezen naar het CBN-advies 117/3 - Voeren van de boekhouding en opstellen van de jaarrekening in een andere munt dan de euro van 26 november 2008.

Voor wat betreft de bepaling van de functionele valuta bij financieringsvennootschappen wordt meer toelichting gegeven in het CBN-advies 2009/10 - Bepaling van de functionele valuta bij financieringsvennootschappen van 16 september 2009.

Bijkomende informatie inzake de procedure voor het aanvragen van deze afwijking, kan worden teruggevonden in het CBN-advies 2011/12 - Afwijking inzake functionele valuta: praktische implicaties en procedure van 4 mei 2011.

De CBN publiceert tevens advies 2010/4 over de boekhoudkundige verwerking van de omrekeningsverschillen die kunnen ontstaan bij de omrekening van het kapitaal naar aanleiding van het verkrijgen van de afwijking inzake functionele valuta (advies van 21 april 2010).

Voor erkende diamantvennootschappen werd op 4 juli 2008 door de toenmalige Minister een collectieve afwijking verleend, mits door deze diamantvennootschap aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Meer informatie hieromtrent kan worden teruggevonden op de website van de FOD Economie.

2.       De publicatie van bepaalde gegevens in de jaarrekening

De volgende adviezen handelen over de aanvragen tot afwijking inzake publicatie van het omzetcijfer:

  • advies 108/1 - Afwijkingen van de bepalingen van het K.B. van 8 oktober 1976 - Procedure (augustus 1977);
  • advies 108/2 - Aanvragen tot afwijking: overzicht (december 1978) en
  • advies 108/3 - Adviesbeleid van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen ten aanzien van individuele vragen om afwijking wegens verstoring van de mededingingsvoorwaarden (januari 1986).

De CBN geeft tevens advies inzake aanvragen tot afwijking van ondernemingen actief in de bouwsector die niet voldoen aan de voorwaarden van de collectieve afwijking van 19 november 2004.