Artikel 11

Voor de toepassing van dit wetboek wordt verstaan:

  1. onder “met een vennootschap verbonden vennootschappen”:
    1. de vennootschappen waarover zij een controlebevoegdheid uitoefent;
    2. de vennootschappen die een controlebevoegdheid over haar uitoefenen;
    3. de vennootschappen waarmee zij een consortium vormt;
    4. de andere vennootschappen die, bij weten van haar bestuursorgaan, onder de controle staan van de vennootschappen bedoeld in a), b) en c);
  2. onder “personen verbonden met een persoon”, de natuurlijke en rechtspersonen die verbonden zijn met een persoon in de betekenis van het 1°.