Bijlage Minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel