Artikel 7

Onze Minister van Economische Zaken, Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en van Buitenlandse Handel, Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie en Institutionele Hervormingen en Onze Minister van Openbare Werken en Middenstand zijn ieder wat hem betreft belast met de uitvoering van dit besluit.