Artikel 4

De ondernemingen moeten hun rekeningenstelsel in overeenstemming brengen met het algemeen rekeningenstelsel dat bij dit besluit is gevoegd, bij het begin van het boekjaar dat ingaat na 31 december 1983.

De datum van 31 december 1983 bedoeld in het vorige lid wordt evenwel vervangen door de datum van 31 december 1984 wat betreft de ondernemingen die geen van de volgende drie criteria overschrijden:

  • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;
  • jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 50 miljoen frank;
  • balanstotaal: 25 miljoen frank.