Artikel 3

De omschrijving van de rekeningen van het algemeen rekeningenstelsel mag worden aangepast aan de bijzondere aard van het bedrijf, van het vermogen en van de opbrengsten en kosten van de onderneming, alsook van de betrokken rechten.

De rekeningen van het algemeen rekeningenstelsel die voor een onderneming niet dienstig zijn, moeten niet in haar rekeningenstelsel voorkomen.