Artikel 2

Het rekeningenstelsel bedoeld in artikel 4, vijfde lid van de wet van 17 juli 1975, moet worden ingericht en genummerd overeenkomstig de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel, gevoegd bij dit besluit.