Artikel 3

De minister bevoegd voor Economie, de minister bevoegd voor Financiën, de minister bevoegd voor Justitie, en de minister bevoegd voor Middenstand zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.