Artikel 1

Worden benoemd tot leden van het College van de Commissie voor boekhoudkundige normen:

1° op voorstel van de Minister van Economie:
De heer Pieter Daens;

2° op voorstel van de Minister van Justitie:
Mevr. Nathalie Procureur;

3° op voorstel van de Minister van Financiën, het lid van de Commissie voor boekhoudkundige normen dat deel uitmaakt van het College overeenkomstig artikel 26 van de wet van 24 december 2002 belast met de leiding van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken bij de Federale Overheidsdienst Financiën, opgericht bij koninklijk besluit van 13 augustus 2004:
De heer Steven Vanden Berghe;

4° op voorstel van de Minister van Middenstand:
Mevr. Catherine Dendauw