Artikel 200

Op de beschuldigingen geuit tegen zaakvoerders, bestuurders , leden van de directieraad, leden van de raad van toezicht en commissarissen van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, coöperatieve vennootschappen, naamloze vennootschappen en , Europese vennootschappen, Europese coöperatieve vennootschappen commanditaire vennootschappen op aandelen zijn de artikelen 5, 6, 7 en 8 van het decreet van 20 juli 1831 op de drukpers van toepassing.