Ontwerpadvies Taal jaarrekening

Advies

De Commissie publiceert een nieuw ontwerpadvies ter openbare raadpleging: Taal van de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en de andere bij de Nationale Bank van België neer te leggen stukken. Dit advies behandelt het taalgebruik van de door vennootschappen neer te leggen jaarrekening naar aanleiding van de mogelijkheid geboden door het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen om bijkomend vertalingen van de jaarrekening neer te leggen, conform de geldende Europese regelgeving.