Ontwerpadvies - Onmiddellijke sluiting vereffening (I)VZW’s: jaarrekeningrechtelijke gevolgen

Advies

Met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd, naar analogie met de regeling voor vennootschappen, ook voor de VZW’s en IVZW’s de mogelijkheid geboden de vereffening in één akte af te ronden. De Commissie gaat in dit nieuw ontwerpadvies in op de jaarrekeningrechtelijke gevolgen van deze procedure in de zin van artikel 2:135 WVV.