Nieuwe modellen van de jaarrekening

Nieuws

De nieuwe modellen van de jaarrekening zijn voortaan beschikbaar op de website van de Balanscentrale. Deze modellen werden aangepast in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019 en het daarbij horende uitvoeringsbesluit van 29 april 2019.

Klik hier om de nieuwe modellen te raadplegen.