Nieuw ontwerpadvies: wederopbouwreserve

Advies

Dit nieuw ontwerpadvies is opgesteld naar aanleiding van de invoering van de wet van 19 november 2020 houdende de invoering van een wederopbouwreserve voor vennootschappen die vennootschappen toelaat hun solvabiliteitspositie geleidelijk aan te herstellen door voor drie belastbare tijdperken een “wederopbouwreserve” aan te leggen. Dankzij deze wederopbouwreserve kunnen toekomstige winsten, door deze vrij te stellen, vanaf aanslagjaar 2022 fiscaal gunstig in de vennootschap worden behouden. Op deze manier kan de vennootschap zo snel mogelijk terug over een eigen vermogen beschikken dat gelijk is aan dat van vóór het COVID-19-tijdperk.

Reacties en waardevolle inbreng van het publiek kunnen mee in rekening worden genomen bij de afwerking van het definitief advies.

Reageren op dit ontwerpadvies kan tot en met donderdag 20 mei 2021.