Nieuw ontwerpadvies: uitkeringstesten

Advies

Met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn diverse regels, mede gelet op de afschaffing van het kapitaalbegrip, grondig herschreven. De dwingende bepalingen inzake de uitkeringen binnen de kapitaalloze vennootschappen (BV en CV) vormen daar geen uitzondering op. In ontwerpadvies Winstuitkering: de nieuwe uitkeringstesten voor de BV en CV verduidelijkt de Commissie de grenzen waarbinnen de nieuwe – dubbele – uitkeringstest moet gebeuren met het oog op de instandhouding van het vermogen van deze vennootschappen.

Reacties en waardevolle inbreng van het publiek kunnen mee in rekening worden genomen bij de afwerking van het definitieve advies.

Opmerkingen kunnen gegeven worden tot en met maandag 1 juni 2020.