Nieuw ontwerpadvies: meerwaarden bij ontbinding vennootschap

Advies

In een nieuw ontwerpadvies bestudeert de Commissie de jaarrekeningrechtelijke aanpak die moet worden gehanteerd wanneer een vennootschap bij de ontbinding over een actiefbestanddeel beschikt waarop een aanzienlijke meerwaarde rust die niet in haar jaarrekening tot uitdrukking is gebracht.

De openbare raadpleging loopt af op vrijdag 29 september 2023.