Nieuw: geconsolideerde versie MAR

Nieuws

Vanaf heden is de geconsolideerde versie van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel (MAR) voor verenigingen en stichtingen en voor boekhoudplichtige ondernemingen andere dan verenigingen en stichtingen te vinden op de CBN-website onder 'Wetgeving'.

Daarnaast bereidt de CBN ook nog de publicatie van een Duits- en Engelstalig rekeningenstelsel voor.