Nieuw advies : winstpremies

Advies

De Commissie publiceert advies 2018/19 - De boekhoudkundige verwerking van winstpremies. Hierin buigt de Commissie zich over de nieuwe regeling voor winstpremies in de programmawet van 25 december 2017, die tot doel heeft het vennootschappen mogelijk te maken een deel of het geheel van hun winst toe te kennen aan hun werknemers in de vorm van een winstpremie.