Nieuw advies: vermogensmutatiemethode

Advies

In advies 2022/11 – Vermogensmutatiemethode behandelt de Commissie de toepassing van de vermogensmutatiemethode in de geconsolideerde jaarrekening. De boekhoudkundige verwerking ervan wordt toegelicht aan de hand van enkele voorbeelden.