Nieuw advies: Rekening 26 Overige materiële vaste activa

Advies

In nieuw CBN-advies 2021/09 - Rekening 26 Overige materiële vaste activa verduidelijkt de Commissie het gebruik van rekening 26 Overige materiële vaste activa, opgenomen onder rubriek III.E. van de jaarrekening.