Nieuw advies: onmiddellijke sluiting vereffening (I)VZW

Advies

Met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd, naar analogie met de regeling voor vennootschappen, ook voor de VZW’s en IVZW’s de mogelijkheid geboden om te ontbinden en vereffenen in één akte. De Commissie gaat in een nieuw advies in op de jaarrekeningrechtelijke gevolgen van deze procedure.