Nieuw advies: Correctie van de jaarrekening

Advies

De Commissie voor boekhoudkundige normen publiceert CBN-advies 2020/12 - Correctie van de jaarrekening. Hierin worden de gevallen behandeld waarin ondernemingen een door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening kunnen corrigeren. Het betreft een update van CBN-advies 2014/4 in het licht van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.