Nieuw advies: Boekhoudverplichtingen vrije beroepers

Advies

De Commissie voor boekhoudkundige normen publiceert advies 2019/10 – De boekhoudkundige en jaarrekeningrechtelijke verplichtingen van een beoefenaar van een vrij beroep.

In dit advies verduidelijkt de Commissie welke boekhoudkundige verplichtingen voortvloeien uit de wet van 15 april 2018 houdende de hervorming van het ondernemingsrecht voor een natuurlijke persoon die een vrij beroep uitoefent. Afhankelijk van de omvang van de recurrente ontvangsten kan een vereenvoudigde boekhouding dan wel een boekhouding volgens de regels van het dubbel boekhouden worden gevoerd. De Commissie heeft hierbij de overtuiging dat fiscale vormregels op het vlak van de btw en inkomstenbelastingen die gelden voor het houden van de boekhouding die voortvloeien uit de fiscale wetboeken, verzoenbaar zijn met de boekhoudkundige regels zodat deze niet verplicht zijn om hiertoe boekhoudingen in duplo te voeren.