Lidmaatschap EFRAG Financial Reporting Pillar

Nieuws

“You can't cross the sea merely by standing and staring at the water.” (Rabindranath Tagore)

Deze boodschap indachtig zette de CBN onlangs de stap naar lidmaatschap tot de Financial Reporting Pillar van EFRAG, het Europese adviesorgaan voor financiële rapportering. Door toe te treden tot deze ‘pijler’ kan de Commissie voortaan bijdragen tot de ontwikkeling van een Europese visie rond financiële informatie, alsook betrokken worden bij het opstellen van de IFRS-normen door de International Accounting Standards Board (IASB).

De CBN verheugt zich over deze nieuwe samenwerking, net zoals Hans Buysse (voorzitter EFRAG Administrative Board): “I am delighted to welcome CNC-CBN the Belgian Standard Setter to EFRAG’s Financial Reporting Pillar. They will soon join as well the EFRAG Financial Reporting Board to bring the Belgian viewpoint in the EFRAG’s financial reporting views.”