Engelse vertaling MAR

Nieuws

Nadat de Commissie voor boekhoudkundige normen meermaals de vraag kreeg naar een Engelse vertaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel (MAR), werd beslist een officieuze Engelse vertaling van de MAR voor verenigingen en stichtingen en de MAR voor boekhoudplichtige ondernemingen andere dan verenigingen en stichtingen te publiceren.

De Engelstalige versies kunnen geraadpleegd worden via de homepagina.