Concordantietabel WVV

Nieuws

Op donderdag 25 april 2019 werd tijdens de plenaire vergadering in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een nieuw wetsvoorstel aangenomen tot wijziging van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Artikel 32 van bovenvermelde wet van 23 maart 2019 bevat een verwijzing naar "[...] bijgevoegde concordantietabel [...]", maar deze was nog niet opgenomen in de wet.

Het nieuwe wetsvoorstel bevat de in artikel 32 bedoelde concordantietabel.

 

Klik hier om het wetsvoorstel te raadplegen