Concordantietabel KB WVV

Nieuws

Net zoals bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan aan de hand van de concordantietabel zoals opgenomen in bijlage 9 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het overeenstemmende artikel worden teruggevonden van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 voor wat de vennootschappen betreft en van de koninklijke besluiten van 19 december 2003 en 26 juni 2003 voor wat de verenigingen en stichtingen betreft.

Download of raadpleeg hieronder de concordantietabel.