CBN publiceert Engelse vertaling modellen van de jaarrekening (versie 2020)

Nieuws

Nadat de Commissie voor boekhoudkundige normen meermaals de vraag kreeg naar een Engelse vertaling van de verschillende modellen van de jaarrekening, werd beslist een officieuze Engelse vertaling van deze modellen te publiceren.

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen biedt immers voortaan de mogelijkheid dat Belgische vennootschappen bijkomend een vertaling van de jaarrekening (alsook van de tegelijk hiermee neer te leggen documenten) neerleggen in één of meerdere officiële talen van de Europese Unie (cf. artikel 2:33, eerste en tweede lid, WVV).

Zie in dit verband ook het ontwerpadvies Taal van de jaarrekening voor meer informatie over het taalgebruik van de door vennootschappen bij de Nationale Bank van België neer te leggen jaarrekening.

De Engelstalige modellen kunnen geraadpleegd worden via deze link op de homepagina.